Andere analyse

De term ‘onbegrepen klachten’ zegt enerzijds iets over de persoon die ze heeft en anderzijds iets over de persoon die ze probeert te behandelen. Als er sprake is van een- of tweezijdig onbegrip, is dat geen ideaal uitgangspunt voor een geslaagde behandeling. Ernst Fysiotherapie pretendeert allerminst iedereen te snappen of alle klachten op te kunnen lossen. Wel is het mogelijk om op een andere manier te kijken naar de mens achter de klachten en met veel inzet en vanuit samenwerking tot een andere analyse en behandeling te komen. Ter aanvulling op aanwezige kennis en vaardigheden wordt zo nodig het netwerk van zorgprofessionals gericht ingezet, wat kan leiden tot een gezamenlijke behandeling of goede doorverwijzing.