Onbegrepen klachten

Krijg je wel eens te horen dat je klachten tussen je oren zitten, of heb je zelf misschien die overtuiging? Dat kan uiteraard, de hersenen zijn een zeer complex orgaan waarover de wetenschap nog lang niet is uitgesproken. Of we nu ons brein zijn of meer dan dat, er is inmiddels veel onderzoek dat laat zien dat gedrag en emoties voor een deel bepaald worden in de darm.

De behandeling van onbegrepen klachten richt zich letterlijk op het zoeken naar een verklaring en oplossing voor problemen waarvan nog niet duidelijk is waar de oorzaak precies ligt. Zo kan een bijvoorbeeld een verstoorde darmfunctie tot gevolg hebben dat je allerlei vage klachten hebt of niet lekker in je vel zit. Zit de oorzaak dan in je hoofd of in je darm? Ernst Fysiotherapie behandeld in elk geval vanuit het principe dat een andere kijk op klachten leidt tot een andere verklaring en oplossing.